سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهرام لطافت – استادیار گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نادر زبرجد – استادیار گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

امروزه یکی از بزرگترین نگرانی ها و چالش های جامعه بشری سالم سازی محیط زیست و رفع مشکلاتفعلی آن است. صنایع شیمیایی در آلوده سازی محیط زیست نقش مهمی دارند. از مهمترین این آلودگی‌ها ترکیبات آلی فرار (VOC) هستند که در واکنشهای شیمیایی به صورت گاز یا مایع وارد محیط زیست می‌شوند و اثرات نامطلوبی چون تخریب لایه اوزون، ایجاد اثرات گلخانه‌ای، وارونگی‌هوا، ایجاد مه‌دود فتوشیمیایی و اثرات زیان بار دیگری بر انسان و دیگر موجودات ایجاد می کنند. یکی از منابع عمده چنین ترکیباتی، حلال بکار رفته در ساخت مواد شیمیایی است که در سنتز، جداسازی یا خالص سازی بکار می روند. برای جلوگیری از انتشار این مواد امروزه روشهای نوینی برای انجام واکنشهای شیمیایی ابداع گردیده است. یکی از بهترین راهکارها تغییر محیط واکنش و استفاده از شرایط سازگار با محیط زیست، مانند انجام واکنش های شیمیایی در آب است. اینروش نه تنها باعث کاهش میزان (VOC) در محیط زیست، بلکه صرفه جویی در مصرف منابع طبیعی را در پی خواهد داشت.رنگینه های کاتیونی دسته از ترکیبات رنگی هستند که در رنگ آمیزی الیاف استفاده می شوند. در این تحقیق رنگینه های کاتیونی کربوسیانین در حلال آب سنتز شد و خواص و کاربرد آنها بررسی گردید.نتایج نشان می دهد که واکنش در محیط آب به علت قطبی تر بودن حلال بازده بهتری دارد. آب بکار رفته برای خالص سازی را بعد از بازیافت می توان مجددا استفاده کرد. حلال های معمولآلی که باعث انتشار در محیط زیست می شود، از محیط واکنش حذف شده است.