سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامحسین شاهوردیزاده – تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

واکنش لیگاند ۸-هیدروکسی کینولین با سرب II استات سه آبه در حلال اتانول با استفاده از لوله شیشهای با شاخه جانبی کمپلکس [Pb2(8-Quin)2(CH3COO)2]. H2O تهیه گردید. . کمپلکس بدست آمده توسط طیفهای ۱۳C ، ۱H NMR، FT-IR NMR و آنالیز عنصری مورد شناسایی قرار گرفت و بوسیله پراش پرتو x ساختار آن تعیین گردید. سپس رفتار حرارتی کمپلکس در فاصله دمای C 30-700 مورد مطالعه قرار گرفت.