سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامحسین شاهوردیزاده – تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

این کمپلکس از ترکیب لیگاندهای ۸- هیدروکسی کینولین و ۴- پیریدین کربوکسیلیک اسید با نمک سرب II نیترات به نسبت های مولی ۱ به ۱ به ۱ در حلال متانول و آب تهیه گردید. کمپلکس بدست آمده توسط طیف های C NMR، ۱H NMR، FT-IR 13 آنالیز عنصری مورد شناسایی قرار گرفت و بوسیله پراش پرتو x ساختار آن تعیین گردید. سپس رفتار حرارتی کمپلکس در فاصله دمای C 700-30 مورد مطالعه قرار گرفت.