سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محسن شعبانی – گروه شیمی، دانشکده علوم،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا
علیرضا فیض بخش – گروه شیمی، دانشکده علوم،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا
هاشم شهروس وند – گروه شیمی، دانشکده علوم،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا
مرجان علیکاهی – گروه شیمی، دانشکده علوم،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا

چکیده:

در این تحقیق برای اولین بار نانو ذرات NiO به منظور بررسی رفتار مغناطیسی و کاتالیستی با روش هیدرولیز در دمای پائین و بدون حضور سورفکتانت سنتز، شناسایی و شرایط واکنش مورد بهینه سازی قرار گرفت. از واکنش هیدرولیز محلول های متفاوت از نمک های نیکل و محلول اسید اسکوربیک بعنوان کاهنده با کنترل شرایط دما، نسبت مولی، pH، زمان واکنش ذرات اکسید نیکل بدست آمد. برای شناسایی ساختار و مرفولوژی ذرات از دستگاه XRD و AFM استفاده شد.