سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید یوسف فضائلی حسینی نژاد – دپارتمان شیمی دانشگاه شهید بهشتی تهران , ایران
مصطفی محمد پور امینی – دپارتمان شیمی دانشگاه شهید بهشتی تهران , ایران
حمید رضا خواصی – دپارتمان شیمی دانشگاه شهید بهشتی تهران , ایران

چکیده:

در این مقاله کمپلکسهای ۸- هیدروکسی ۲- متیل کوئینولین و ۵-کلرو ۸- هیدروکسی کوئینولین آلکوکسید نیوبیوم تهیه شد. کمپلکس های تهیه شده با طیف سنجی های جرمی، مادون قرمز، ماورای بنفش ورزونانس مغناطیسی هسته شناسایی شدند و ساختار آنها بوسیله پراش اشعه ایکس از تک بلور تعین شد. مطالعات نظری مقدماتی نیز توسط نرم افزارهای Gaussian و AIM برای بررسی عوامل موثر بر تغییرات ساختاری کمپلکسها انجام شد.