سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آزاده قربانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – دانشکده مهندسی پلیمر
کمال الدین قرنجیگ – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – دانشکده مهندسی پلیمر – پژوهشکده صنایع
علیرضا خسروی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – دانشکده مهندسی پلیمر
مرضیه خطیب زاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – دانشکده مهندسی پلیمر

چکیده:

دراین مقاله سنتز و کاربرد پیگمنت لیتول قرمز باریم مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا ابتدا یک ماده رنگزای محلول در آب از طریق انجام واکنش دی آزوتاسیون توبیاس اسید و کوپلینگ نمک دی آزونیوم حاصله با ۲- نفتول سنتز گردید. سپس واکنش فلزدار کردن، یعنی جانشینی ساده یون سدیم با یون باریم در دو حالت انجام شد و لیتول باریم در دو گونه روزین دار شده و بدون روزین حاصل گردید. انجام تست های شناسایی DSC و FTIR ، صحت نمونه های سنتز شده را اثبات و تستXRF جایگزینی فلز باریم در نمونه لیتول باریم را تایید کرد. اسپکتروفوتومتری UV-visible نشان داد که پیگمنت سنتز شده دارای ضریب جذب مولی (فرمول در متن اصلی) است. پیگمنت های سنتز شده در فرمولاسیون جوهرهای چاپ گراور استفاده شد و خواص آنها با انجام آزمون های ثبات سایشی، چسبندگی، ثبات نوری، قدرت پوشانندگی و قدرت رنگدهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که روزین در افزایش درخشندگی، براقیت، شفافیت و بهبود خاصیت دیسپرس شوندگی تاثیر بسزایی دارد. همچنین قدرت پوشانندگی فیلم ۲۴ میکرونی پیگمنت لیتول باریم روزین دارشده برابر ۱۰۰ و قدرت رنگدهی خمیر آن نسبت به خمیر C.I. Pigment Red3 به میزان ۱۲ % قوی تر بود.