سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهره دریکوند – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران
آندیا نعمتی – دانشکده شیمی ، دانشگاه تربیت معلم، تهران ، ایران
محمدقادر مرزی – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
حسین آقا بزرگ – دانشکده شیمی ، دانشگاه تربیت معلم، تهران ، ایران

چکیده:

ساختار پلیمری Nd(pydc)(2)(H(2)O)(2)] (n)4nH(2)O] با استفاده از ترکیب انتقال پروتون (pdaH(2))(pydc) و نمک نئودیمیم (III) کلرید در محلول آبی تهیه شد. ترکیب انتقال پروتون شامل پیریدین ۲،۶ – دی کربوکسیلیک اسید و پروپان -۱،۳- دی امین بوده است. کمپلکس به دست آمده با طیف سنجی IR و NMR مورد شناسایی قرار گرفته و سپس بلورهای آن با دیفرکتومتر چهار محوره آنالیز و تعیین ساختار شدند. این ترکیب در سیستم بلوری مونوکلینیک با گروه فضایی P2(1)/n متبلور می شود. در این ترکیب افزون بر نیروهای وان در والس و بر هم کنشهای جفت یون، وجود پیوندهای هیدروژنی قوی و ضعیف O―H…O و C―H…O و نیز انباشتگی C―O…π موجب ایجاد یک سیستم ابرمولکولی خود مجموعه ساز شده است.