سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلا روشن – دانشگاه تربیت معلم، دانشکده شیمی
سمیه کلامی – دانشگاه تربیت معلم، دانشکده شیمی
نجمه فیروزی – دانشگاه تربیت معلم، دانشکده شیمی
محمد قادرمزی – دانشگاه کردستان،دانشکده علوم، گروه شیمی

چکیده:

ترکیب (bdaH2)[Mn(pydc)2].3H2O از واکنش ترکیب انتقال پروتون پیریدین- ۶،۲ -دی کربوکسیلات بوتان- ۴،۱ -دی آمونیم و منگنز II کلرید تهیه شده است. شناسایی این ترکیب با استفاده آنالیز عنصری C NMR ،۱H NMR ،IR، و پراش پرتو X انجام شده است.این ترکیب در سیستم بلوری تری کلینیک و با گروه فضایی Pī با دو مولکول در سلول واحد متبلور شده است. پارامترهای سلول واحدعبارتنداز : (فرمول در متن اصلی مقاله) کمپلکس اتم منگنز دارای آرایش هندسی هشت وجهی واپیچیده و عدد کوئوردیناسیون شش است. وجود انواع پیوندهای هیدروژنی، جفت یون، برهمکنشهای و وان دروالس از جمله عاملهای مهمی هستند که در پایداری این ساختار بلوری نقش بسزایی دارند و منجر به تشکیل ساختار ابر رمولکولی شدهاند. مقدار R نهایی برابر ۰/۰۲۶ است.