سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شبنم ششمانی – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، تهران
زهرا حسن پور – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، تهران
طاهره شجاعی کیاسری – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، تهران
محمد قادرمزی – دانشگاه کردستان سنندج

چکیده:

دو کمپلکس Co(H2O)6](btcH و( ۲ [Zn(H2O)6](btcH2 با استفاده از ترکیب انتقال پروتون جدید پیریدینیم- ٤-کربامید بنزن- ١،٤ -دی کربوکسیلات- ٥،٢ -دی کربوکسیلیک اسید دی هیدرات تهیه شدهاندکمپلکسZn(H2O)6](btcH2 در سیستم بلوری مونوکلینیک و گروه فضاییC2/cو با چهار مولکول در سلول واحد متبلور میشود. ابعاد سلول واحد در این کمپلکس عبارتاند از Å ،a=21.972(3)Å .β=۱۰۵٫۵۶۲(۲)º و c=7.3036(9) Å ،b=9.7717(12) همچنین کمپلکس[Co(H2O)6](btcH2در سیستم بلوری مونوکلینیک و گروه فضایی P2/m و با دو مولکول در سلول واحد متبلور میشود. ابعاد سلول واحد در این کمپلکس عبارتاند ازc=11.6828(7) Å ،b=9.9414(6) Å،a=6.4492(4)Å .β=۹۵٫۷۷۴۰(۱۰)º