سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد قادرمزی – دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم تهران
ژانت سلیمان نژاد – دانشکده علوم دانشگاه ایلام
شبنم ششمانی – دانشکده شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
حسین آقابزرگ – دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

کمپلکس C14H20Mn2N2O18 بااستفاده از ترکیب انتقال پروتون جدید پی پیرازینیم ۴- هیدروکسی – پیریدیم – ۲و۶ – دی کربوکسیلات ومنگنز نیترات در نسبت مولی ۲ به۱ تهیه شده است. این کمپلکس در سیستم بلوری تری کلینیک و گروه فضایی P1 و با دو مولکول در سلول واحد متبلور می شود. ابعاد سلول واحد دراین کمپلکس عبارت اند از :
c=11.066(5)Å , b=10.773(5)Å , a=9.530(4)Å