سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد حیدری – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران
محمدقادر مرزی – گروه شیمی، دانشگاه آردستان، سنندج
حسین آقابزرگ – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران

چکیده:

یک ترکیب انتقال پروتون (۱)؛ p-1,2-daH(2))(pydc)(-2).2H(2)O) از واکنش پروپان -۲،۱- دی آمین (p-1,2-da) و پیریدین -۶،۲ – دی کربوکسیلیک اسید ((pydcH(2) به دست آمده است. شناسایی ترکیب انتقال پروتون با استفاده از روش های طیف سنجی IR و پراش سنجی تک بلور پرتو ایکس انجام شد. ترکیب (۱) در سیستم بلوری تری کلینیک و گروه فضایی P1 با دو مولکول در سلول واحد تبلور یافته و پارامترهای بلور آن عبارتند از ˚(۱)a = 7.5587(3) Å , b = 11.0388(5) Å, c = 12.5821(6) Å, α = ۹۸٫۵۳۳˚(β=۹۹٫۸۴۴(۱)˚, y=106.410(1 مقدار R نهایی برای ترکیب ۱ برابر ۰/۰۴۰ به ازای ۳۲۲۰ بازتاب است. در این ترکیب وجود پیوندهای هیدروژنی قوی و ضعیف از نوع N―H…N ,N―H…O, O―H…O و نیز انباشتگی π-π موجب ایجاد یک سیستم ابرمولکولی خود مجموعه ساز شده است.