سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام مطیعیان – دانشکدهى شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران
محمدقادر مزی – گروه شیمی، دانشکده ى علوم، دانشگاه آردستان، سنندج
رویا قره باغی – دانشکده ى شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران
هدی پاسدار – دانشکده ى شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران

چکیده:

از واکنش( Ce(IV با ترکیب انتقال پروتون (phenH(2))(pydc) ؛ پروپان -۳،۱- ، -دی آمونیم پیریدین -۶،۲- دی کربوکسیلات ، کمپلکس phenH)(2)[Ce(pydc)(3].8H(2)O) تهیه شده است. این ترکیب در سیستم بلوری مونوکلینیک و گروه فضایی P2(1)/c با ۴ مولکول در سلول واحد متبلور می شود. پارامترهای سلول واحد برای کمپلکس عبارتند از : °(۲)a = 9.9074 (7) Å, b = 17.6072 (12) Å, c = 18.0014 (13) Å, β = ۹۶٫۶۲۲ مقدار R نهایی این کمپلکس برای ۸۲۶۷ بازتاب برابر با ۰/۰۴۴ است. عدد کوئوردیناسیون این کمپلکس برابر ۹ و ارایش اطراف اتم مرکزی، منشور مثلثی سه کلاهی است. بر هم کنش های غیر کووالانسی به ویژه پیوندهای هیدروژنی به نسبت قوی و انباشتگی π…π و C―O…π نیز در این کمپلکس شایان توجه است.