مقاله سنتز اتيلن بيس استئاراميد ويژه پليمر آکريلو نيتريل – بوتادي ان- استيرن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۴۴۰ تا ۴۴۷ منتشر شده است.
نام: سنتز اتيلن بيس استئاراميد ويژه پليمر آکريلو نيتريل – بوتادي ان- استيرن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتيلن بيس استئاراميد
مقاله روان ساز
مقاله سنتز
مقاله ABS
مقاله عامل لغزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صيادنژاد محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: غفاريان حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: فرج پور صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اتيلن بيس استئاراميد (EBS) يکي از افزودني هاي مهم به پليمر آکريلونيتريل – بوتادي ان – استيرن (ABS) است و به عنوان روان ساز، عامل لغزش يا رهاساز از قالب به کار مي رود. در اين پژوهش، EBS با استفاده از استئاريک اسيد و اتيلن دي آمين در شرايط بازرواني طوري سنتز شد که ويژگي هاي کاربرد در پليمر ABS را داشته باشد. بازرواني باعث شد تا اتيلن دي آمين در اثر گرما از محيط واکنش خارج نشود و در نتيجه نسبت مولي مواد اوليه در واکنش حفظ شود و نياز به اتيلن دي آمين اضافي نباشد. اثر ديگر بازرواني، خارج کردن اکسيژن احتمالي از فضاي راکتور واکنش و جلوگيري از اکسايش اتيلن دي آمين است. ساختار نمونه هاي سنتز شده با ارزيابي عدد اسيدي کل، دماي ذوب و طيف بيني زيرقرمز تبديل فوريه (FTIR) معين شد. عدد اسيدي کل نمونه هاي سنتز شده در مقياس آزمايشگاهي، روميزي (۱kg) و نيمه صنعتي (۳۰kg) به ترتيب برابر ۶٫۵، ۸٫۷ و 8.6mgKOH/g و دماي ذوب نمونه ها در محدوده ۱۴۱-۱۴۴oC بوده است. نتايج نشان مي دهد، عدد اسيدي کل نمونه ها رابطه معکوس با زمان واکنش دارد و هرچه زمان واکنش افزايش يابد، عدد اسيدي کل نمونه ها کاهش مي يابد و نمونه سنتز شده خالص تر است. براي آزمايش کاربردي، آميزه هايي با پليمر ABS بدون مواد افزودني، EBS توليد شده و نمونه مرجع تهيه شد و خواص فيزيکي- مکانيکي آنها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان مي دهد، کميت هاي اندازه گيري شده نظير شاخص جريان مذاب، مقاومت در برابر ضربه، دماي نرمي، دماي واپيچش گرمايي، سختي و هم چنين استحکام کششي براي آميزه تهيه شده با اتيلن بيس استئاراميد توليدي مطابقت خوبي با کميت هاي اندازه گيري شده با آميزه مرجع دارد.