سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهه اسماعیلی – آزمایشگاه کاتالیست و مواد نوساختار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده فن
عباسعلی خدادادی – آزمایشگاه کاتالیست و مواد نوساختار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده فن
یدا… مرتضوی – آزمایشگاه کاتالیست و مواد نوساختار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده فن

چکیده:

در این تحقیق، نانوذرات اکسید منیزیم به روش سنتز احتراقی در مایکروویو با استفاده از سوختهای سوربیتول و PEG (پلی اتیل گلیکول) سنتز شده است. روشهای مختلفی همچون XRD , BET , TEM, SEM جهت تعیین خواص نمونه های حاصل قرار گرفتند. همچنین اثر نوع سوخت، نسبت سوخت به اکسید کننده، زمان تشکیل ژل، توان مایکروویو ، دمایکلسیناسیون و … نیز بررسی شد. با استفاده ازسوخت سوربیتول بیشترین سطح ویژه در ۱/۲- fi معادل ۴۰۰m2/g به دست آمد. اما در صورت استفاده از سوخت PEG بیشترین سطح ویژه ۱۳۴m2/g و در نسبت fi-1/4 حاصل شد. کمترین اندازه نانوذرات اکسیدمنیزیم ۴/۱ نانومتر بدست آمد که با استفاده از نتایج TEM نیز تایید شد. نتایج نشان داد ک ه آب در نظر گرفتن زمان ماند ۲۰ دقیقه برای ژل قبل از احتراق در مایکروویو و افزایش توان مایکروویو سطح ویژه نانو ذرات افزایش نشان می دهند. تغییر دمای کلسیناسیون نشان داد که بهترین دما برای حذف ناخالصیهای نانو ذرات اکسید منیزیم ۴۰۰درجه سانتی گراد می باشد.