سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید اسماعیلی قیوم ابادی – کارشناس ارشد متالورژی
علی سعیدی – استاد
محمدحسن عباسی – دانشیار

چکیده:

دی سیلیسید مولیبدنم از جمله ترکیباتی است که بدلیل دارا بودن برخی خواص منحصر به فرد توجه زیادی را به عنوان یک ماده استراتژیک د رصنایع نظامی، هوافضا، و میکروالکترونیک در دو دهه اخیر به خود جلب نموده است لیکن بدلیل وجود معایبی نظیر تردی در دمای پایین اکسیداسیون Pest و مقاومت اندک به خزش کاربردهای این ماده با محدودیت مواجه شده است ا زجمله روشهای پیشنهادی جهت فائق امدن بر معایب فوق الیاژ نمودن این ماده با برخی عناصر می باشد در این کار تحقیقاتی فرایند الیاژسازی مکانیکی در سیستم سه تایی Mo-SI-Al جهت وارد کردن الومینیم در شبکه تتراگونال دی سیلیسید مولیبدنم و تولید الومینوسیلیسید مولیبدنم با شبکه هگزا گونال مورد بررسی قرارگرفت بدین منظور اسیا کردن تحت شرایط ثابت سرعت چرخش اسیا و نسبت وزنی گلوله به پودر در دوره های زمانی متفاوت انجام پذیرفت و محصول هریک ازمراحل فرایند با استفاده از فرایند پراش پرتوایکس XRD و میکروسکوپ نوری مورد ارزیابی قرارگرفت.