سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا رضایی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
رحیم نقی زاده – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سرمد اسلامی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
فرزین آریان پور – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه ترکیبات آلومینات باریم به دلیل داشتن نسو زندگی بالا، در تولید مواد نسوز و سرامیک های مهندسی پیشرفته کاربردهای فراوانی پیدا نموده اند . مطابق دیاگرام فازی ترکیب دو تایی سیستم های Al2O3-BaO ، ترکیبات اکسید باریم، مونو آلومینات باریم و هگزا آلومینات باریم مواد دیرگدازی هستند که به ترتیب دارای نقطه ذو بی معادل ۱۹۲۰ ، ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ درجه سانتیگراد می باشند . به طور کلی از این مواد می توان در کاربردهایی نظیر مواد اتصال دهنده در تولید جرم های ریختنی، سرامیک های مهندسی و یا محصولات الیاف سرامیکی پیشرفته استفاده نمود .
در این تحقیق ساخت الیاف باریم هگزا آلومینات با استفاده از مواد اولیه ای نظیر اکسید آلومینیوم ( به صورت نانو بوهمیت ) و کربنات باریم به روش سلژل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . بدین منظور پس از انتخاب مواد اولیه و یک سیستم سلژل با استفاده از متانول، اسید نیتریک و یک چسب آلی واسط ) ) PVA ، نسبت به سنتز شیمیایی الیاف هگزا آلومینات باریم اقدام گردید . در نهایت پس از هیدرولیز، خشک کردن و عملیات حرارتی الیاف به دست آمده در دماهای مختلف، خواص فازی و ریزساختاری الیاف تولید شده بررسی گردید . بررسی های فازی با استفاده از الگوهای پراش اشعه X نشان دادند که با افزایش دمای زینتر، راندمان تشکیل ترکیب هگزا آلومینات باریم افزایش می یابد . همچنین بررسی های ریزساختاری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEM+EDS ، تشکیل الیاف را در ساختار محصول اثبات می نماید . در این تحقیق روند واکنش های تشکیل ترکیب با استفاده از منحنی های آنالیز حرارتیDTA+TG نیز مورد بررسی قرار گرفت .