سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قدسی محمدی زیارانی – دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
علیرضا بدیعی – دانشگاه تهران، دانشکده علوم پایه، دانشکده شیمی
مینا سعیدی – دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی

چکیده:

در این تحقیق گروه خاصی از ترکیبات هیبریدی آلی – معدنی متخلخل، موسوم به ارگانوسیلیکاهای مزو حفره تناوبی (PMO) با پل های اتان، با استفاده از سورفکتانت های کاتیونی تری الکیل آمونیوم با زنجیرهای ۱۲، ۱۴و ۱۶ کربنی و یون های متقابل مختلف تحت شرایط بازی سنتز شد. همچنین سطح ترکیبات مذکور بوسیله مشتقات تیواوره اصلاح شده و سپس قابلیت ترکیبات عامل دار شده به عنوان ترکیبات، بسیار مفید در شیمی سبز در جذبجیوه مطالعه شده است.