مقاله سنتز جفت شونده هاي انولي ۶- هالو -۴- هيدروکسي -۲- کينولون و مواد رنگزاي آزوي جديد بر پايه آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۸۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: سنتز جفت شونده هاي انولي ۶- هالو -۴- هيدروکسي -۲- کينولون و مواد رنگزاي آزوي جديد بر پايه آنها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد رنگزاي آزو
مقاله جفت شونده هاي هتروسيکل
مقاله حلال پوشي
مقاله توتومري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي روفچاهي عنايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان بخش محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دي آنيليدهاي ۱و ۲ از آمين هاي مربوطه تهيه شده و پس از عمل حلقه زايي در حضور آلومينيوم کلريد مذاب، جفت شونده هاي انولي ۳ و ۴ با بازده مناسب به دست آمدند. اين جفت شونده با نمک هاي دي آزونيوم يک سري آمين هاي آروماتيک و هترو آروماتيک جفت و رنگينه هاي آزوي ۵a-d و ۶ a-d به دست آمدند. ساختار رنگـينه هاي حـاصل تـوسط طيف سنجي FT-IR،H NMR  و UV-Vis اثبات شدند. اثر حلال هاي استيک اسيد، اتانل، کلروفرم، استو نيتريل، دي متيل سولفوکسيد و دي متيل فرماميد، اسيد، باز و طبيعت آمين دي آزوته شونده روي موقعيت طول موج جذبي رنگينه هاي حاصل مورد بررسي قرار گرفتند.