سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عنایت اله مرادی روفچاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، دانشگاه علوم پایه، گروه شیمی، لاه
محمد رضا یزدانبخش – دانشگاه گیلان، دانشگاه علوم پایه، گروه شیمی، رشت ، ایران

چکیده:

دی آنیلیدهای ۱ و ۲ بین دی اتیل مالونات و آمینهای مربوطه تهیه شده و پس از عمل حلقه زایی در حضور آلومینیوم کلرید مذاب، جفت شونده های انولی ۳و۴ با بازده مناسب به دست آمدند. این جفت شونده با نمکهای دی آزونیوم یک سری آمینهای آروماتیک و هترو آروماتیک جفت و رنگینه های آزویa-d5وa-d6 بدست آمدند. ساختار رنگینه های حاصل توسط طیف سنجیFT-IR،H NMRو UV-vis اثبات شدند. اثر حلالهای مختلف روی موقعیت طول موج جذبی رنگینه های حاصل مورد بررسی قرار گرفتند.