سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان شفیعا – پژوهشگاه مواد و انرژی
علیرضا آقایی – پژوهشگاه مواد و انرژی
محمدحسن صرافی – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

فسفر آلومینات استرانسیوم فعال شده با یون های خاکی کمیاب (SrAL2O4, Eu2+) با درخشندگی و زمان پستا ب طولانی با استفاده از روش خود احتراقی محلول در دمای ۶۰۰◦C و عملیات حرارتی خاکستر احتراق در دمای ۱۲۰۰◦C به مدت ۳ ساعت تحت اتمسفر احیایی ضعیف (%۵ H2+%95N2) سنتز شد . باند عریض لومینسنس تحریک شده باUV
فسفر SrAL2O4:Eu 2+ در ۵۱۷ nm و در نتیجه انتقال الکترون های برانگیخته از شکل فضایی ۴f 6 5d 1 به ۴f 7 از یون Eu 2+ نتیجه می شود . بهترین میزان سوخت اوره جهت رسیدن به شرایط مطلوب ساختار کریستالی فاز میزبان و در نتیجه بهترین مشخصات پستاب، ۲/۵ برابر مقدار تئوری ( استوکیومتری ) تعیین شد .