سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سحر ملازاده – دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مواد و متالورژی، تهران
جعفر جواد پور –
علی رضا خاوندی –
حمیدرضا رضایی –

چکیده:

کریستالهای هیدروکسی آپاتیت (HAP) از طریق فرآیندی مشابه فرآیندهای بیولوژیکی در حضور پلی وینیل الکل تهیه شدند و اثر حضور پلیمر بر اندازه ذرات هیدروکسی آپاتیت و نحوه توزیع آنها و همچنین میزان برهمکنشهای به وجود آمده بین این ذرات و بستر پلیمری مورد آزمایش قرار گرفت. پس از آنکه آنالیزهای XRD و FTIR تشکیل این ذرات را در دمای اتاق مورد تایید قرار دادند اندازه و سایر ویژگیهای یاد شده با استفاده از BET و SEM مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج این آنالیز بر این دلالت می کند که اندازه و نحوه توزیع اندازه نانوکریستالهای هیدروکسی آپاتیت که در محلول آبی PVA رسوب کرده اند به وسیله حضور پلیمر تحت تاثیر قرار می گیرند. به طوریکه سایزهای کریستالی کوچکتر در محلول حاوی پلیمر مشاهده شده است. اعتقاد بر این است که تشکیل هیدروکسی آپاتیت از طریق واکنش های بین یونهای +Ca2 و گروههای باردار منفی سطح پلیمر آغاز می شود. مقدار بیشتر مکانهای واکنش در حضور پلی وینیل الکل منجر به تعداد بیشتر جوانه های هیدروکسی آپاتیت و در نتیجه سایزهای کریستالی کوچکتر می شود.