سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس بهاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشکده نساجی، یزد، ایران
محمد میر جلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشکده نساجی، یزد، ایران
عبدالحمید بامنیری – دانشگاه کاشان، دانشکده شیمی،کاشان، ایران

چکیده:

با توجه به اینکه سنتز برخی از رنگهای دی آزونیوم بر پایهα- نفتولو β-نفتول نیازمند شرایط ویژه از قبیل دمای پایین و یا استفاده از اسید های غلیظ و حتی در برخی موارد فشارهای بالا می باشد. علاوه بر صرف هزینه بالا و دشواری فراوان تامین شرایط واکنش، استهلاک دستگاه های تولید رنگ در نتیجه استفاده از اسیدهای غلیظ نیز یکی از معایب این سیستم می باشد. از مزایای اسیدهای جامد می توان به جابه جایی آسان، کاهش خوردگی راکتور و ظروف، آلایندگی کمتر محیط زیست، جلوگیری از بوجود آمدن محصولات فرعی در پروسه و… اشاره نمود. در میان اسیدهای جامد موجود توجه ما به منیزیم هیدروژن سولفات جلب شد که اسید جامدی بوده که می تواند تحت شرایط نا همگن هم به عنوان عامل و هم به عنوان کاتالیزور برای تبدیل گروه های اصلی آلی مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از اسید فوق توانستیم برخی از رنگهای دی آزونیوم بر پایه نفتول α-و β-نفتول را در دمای محیط و فشار اتمسفر ، با درصد بالا و زمان کوتاه تولید نمائیم . تست هایFT-IRوH-NMR برای تایید فرمول رنگ بر روی نمونه ها انجام گرفت. در ادامه عملیات رنگرزی با رنگهای سنتز شده صورت گرفت. نتیجه این آزمایشات نشان داد که رنگهای سنتز شده در گروه رنگهای اسیدی و دیسپرس قرار می گیرند.