سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نرگس مختاری نوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه شیمی
احمدرضا شاهوردی – گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده فناوریهای نوین، دانشگاه علوم پزشکی
سیدحمید احمدی – دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

امروزه تولید نانوذرات با استفاده از اصول سنتز سبز جایگاه ویژه ای در تحقیقات پیدا کرده است بدین منظور انواع مختلفی از سیستم های بیولوژیک مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق تهیه نانوذرات آلیاژی طلا – نقره با استفاده از عصاره گیاه چای سیاه و گلوکز به عنوان عامل احیا کننده محلول کلرائوریک اسید (HAuCl4) و نیترات نقره (AgNO3) مورد بررسی قرار گرفته است پس از سنتز نانوذرات آلیاژی تشکیل و رشد نانوذرات با کمک اسپکتروسکوپی UV/visible و همچنین شکل و اندازه و مورفولوژی ذرات توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) بررسی شدند. طیف UV/visible محیط مائی حاوی نانوذرات طلا – نقره یک پیک واضح را در ۵۰۲ نانومتر که مربوط به پلاسمون رزونانس سطحی نانوذرات آلیاژی طلا – نقره است را نشان میدهد براساس عکس های گرفته شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری مشخص شد. نانوذرات با میانگین اندازه ذره ای ۵/۹۲ نانومتر بیشترین فراوانی را دارند. همچنین پس از جداسازی نانوذرات آلیاژی از نانوذرات منفرد و غیرآلیاژی، ترکیب درصد نانوذرات آلیاژی توسط طیف سنجی جذب اتمی (AAS) تعیین شد. نسبت مولی طلا به نقره در نانوذرات آلیاژی ۱/۶۱۸ می باشد، یعنی به ازای هر مول نقره ۱/۶۱۸ مول طلا در آلیاژ وجود دارد.