سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریا حیدری زاده – گروه شیمی – دانشگاه شهید چمران – اهواز
هادی عصاره – گروه شیمی – دانشگاه شهید چمران – اهواز

چکیده:

پلیمرارتوفنیلن دی آمین بصورت لایه ی کمربندی نانو با پلیمر شدن اکسایشی منومرار توفنیلن دی آمین در نسبت ۱:۰/۱۱ توسط اکسید کننده مایع یونی پریدارت ۱- بوتیل ۳- متیل ایمیدازولیوم (BMIM IO4) با طول چند صد میکرومتر عرض چند صد سانتی متر وضخامت دهها ناتومتر طی یک روش ساده و سریع و مناسب در مقیاس بزرگ صنعتی که دارای امید بخشترین ویژگیهای پلیمر باخصوصیات نیمه رسانا و هدایت کننده بوده و دارای پایداری گرمایی بالا (آرماتیسیته زیاد) که کاربرد حسگر نیز دارد را تولید میشود.