مقاله سنتز سوخت مايع UDMH با استفاده از متيلاسيون مستقيم تركيب دي متوكسي تريتيل هيدرازين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مواد پرانرژي از صفحه ۲۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: سنتز سوخت مايع UDMH با استفاده از متيلاسيون مستقيم تركيب دي متوكسي تريتيل هيدرازين
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله UDMH
مقاله دي متوكسي تريتيل كلريد
مقاله دي متوكسي تريتيل هيدرازين
مقاله سوخت مايع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فارغي علمداري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذكري نگار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دي متيل هيدرازين نامتقارن (UDMH) يكي از سوختهاي مطرح و كاربردي در خانواده سوخت هاي مايع مي باشد كه به دليل مشكلات موجود دراستفاده از سوخت هيدرازين به عنوان جايگزين مناسبي براي آن در موشك هاي با برد بلند و هوشمند كاربرد وسيع پيدا كرده است. روش هاي متعددي براي سنتز اين تركيب در منابع گزارش شده كه اين روش ها داراي برخي مشكلات هستند. در اين تحقيق، روش ايمن و موثر با راندمان بالا براي سنتز تركيب UDMH با استفاده از تركيب حدواسط دي متوكسي تريتيل هيدرازين گزارش شده است. در اين روش، ابتدا گروه آميني استيل هيدرازين توسط گروه دي متوكسي تريتيل محافظت شده و سپس متيلاسيون مستقيم گروه –NH2 توسط معرف دي متيل سولفات انجام مي شود. در نهايت، گروه دي متوكسي تريتيل در يك محيط غيرآبي توسط كاتاليزورسريك آمونيوم نيترات از روي تركيب N و –N دي متيل -N′ دي متوكسي تريتيل هيدرازين حذف شده و مستقيما و بدون هيچگونه فرآيند تغليظ UDMH خشك با خلوص نظامي به دست مي آيد.