سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا نظام زاده اژیه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
مریم کریمی شمس ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده:

در این مقاله، از نیمه هادیCuO نشانده شده روی نانوزئولیت سنتزشده به عنوان فتوکاتالیست در تخریب مخلوط رنگ های متیلن بلو و رودامینB تحت تابش های نور خورشید استفاده شده است. برای شناسایی نمونه های سنتز شده از پراش اشعه(XRD) X استفاده شد. برای رسیدن به بیشترین درصد تخریب آلاینده ها پارامترهایی از جمله مقدار کاتالیست وpH بهینه شد.