سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرحیم بزاز – دانشگاه امام حسین (ع)، دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی شیمی
سید لطف اله شریفی آل هاشم – دانشگاه امام حسین (ع)، دانشکده علوم پایه – گروه شیمی
حسین فخرائیان – دانشگاه امام حسین (ع)، دانشکده علوم پایه – گروه شیمی
محمّد باقر یوسف زمانیان – دانشگاه امام حسین (ع)، دانشکده علوم پایه – گروه شیمی و دانشگاه امام حسی

چکیده:

در این مقاله، روش سنتز دو مرحله ای PYX مورد بازبینی قرار گرفته و بعد از انجام مرحله نیتراسیون با استفاده از نیتریک اسید غلیظ در دمای رفلاکس و نیز از طریق مخلوط نیتریک اسید غلیظ و سولفوریک اسید در دمای کمتر از صفر درجه ، محصول این واکنش ها از لحاظ شکل کریستالی (سوزنی یا مکعبی )و خواص حرارتی و انفجاری با هم مقایسه شده‌اند. روش های مختلفی نیز از قبیل کریستالیزاسیون به روش دو حلالی و سه حلالی و نیز خالص سازی در حلال استون در شرایط رفلاکس به منظور تبدیل محصول به شکل کریستالی مطلوب و افزایش خواص حرارتی و انفجاری آن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته‌اند.