سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمانه برادران رزاز – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج – کرج
نادر زبرجد – گروه شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران
عاطفه افشار نیا – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج
عباس احمدی – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، کرج

چکیده:

به منظور جلوگیری از تخریب پلیمرها، انواع مختلفی از افزودنی ها به پلیمرها می افزایند که یکی از مهمترین آنها جاذب های UV می باشند پلیمریزاسیون مونومرها از طرق مختلفی انجام می پذیرد. هنگامی که رادیکال ها از طریق تابش فرابنفش تولید شوند. بسپارش نور شیمیایی اتفاق می افتد دراین پروژه مشتقات جدیدی از ترکیبات آنتراکینون سنتز شد که این ترکیبات به عنوان مونومرهای وینیلی عمل می کنند و به طور همزمان جاذب UV-Curable, UV نیز می باشند. بعد از شناسایی ساختار آنها با استفاده از طیفهای NMR,IR,UV، رفتار آنها به عنوان آغازگرهایفعال شده با UV مورد مطالعه قرا رگرفت. در ادامه به عنوان جاذبهای UV در پایداری رنگهای پایه آب بکار رفتند نتایج نشان داد که این ترکیبات می توانند به عنوان جاذب و آغازگر UV بکار روند و از طرفی دیگر به عنوان مونومرهای وینیلی مورد استفاده قرار گیرند.