سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمانه برادران رزاز – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج – کرج
نادر زبرجد – گروه شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران
عاطفه افشارنیا – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج
عباس احمدی – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، کرج

چکیده:

پلیمرها بدون افزودنی تخریب شده و علاوه بر زیانهای مالی باعث ایجاد آلودگی محیط زیست می شوند. نورفرابنفش خورشید (UV) از مهمترین عوامل تخریب پلیمرهاست. برای جلوگیری از تخریب پلیمرها افزودنی های مختلفی به آن اضافه می شود که یکی از مهمترین آنها پایدار کننده های UVاست. پایدار کننده های UV انواع مختلفی دارند که یکی از مهمترین آنها مشتقات اگزانیلیدها می باشد. دراین پروژه ترکیبات مختلفی از اگزانیلیدها با استفاده از آمینو فنول ، اگزالیل کلرید و آکریلیک اسید ساخته شد. بعد از تعیین ساختار آنها با استفاده از طیف سنجی NMR,IR و UV رفتار جاذب UV آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. مطالعات نشان داد که این ترکیبات می توانند به عنوان جاذب UV مورداستفاده قرار گیرند. کارایی آنها به استخلاف آمین انتخاب شده بستگی دارد و ساختار ترکیبات بدست آمده با توجه به ترتیب توالی فرایندهای سنتز متفاوت است.