سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم السادات مرعشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه فردوسی مشهد
جلیل وحدتی خاکی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در پژوهش حاضر امکان احیاء اکسیدهای مس و روی به روش مکانوشیمیایی به طور همزمان با استفاده از آلومینیوم و گرافیت و تهیه کامپوزیت نانوساختار برنج – آلومینا مورد بررسی قرار گرفته است. مخلوط پودرهای اکسید مس و اکسید روی با نسبت ۷۰-۳۰ به همراه نسبت های مختلفی از آلومینیوم و گرافیت آسیاکاری شده اند. با تغییر نسبت آلومینیوم به کربن و در نتیجه تغییرآنتالپی و دمای آدیاباتیک واکنش، امکان وقوع واکنش ها در دو دمای آدیاباتیک متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله نهایی با استفاده از دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نتایج حاصل بررسی شده اند. نتایج نشان داد که با افزایش میزان Al ، با انجام واکنش گرمازای آلومینوترمی احیاء اکسیدها، گرمای لازم جهت انجام واکنش های گرماگیر کربوترمی فراهم می شود. بالا بردن دمای آدیاباتیک سیستم باعث تسریع واکنش کربوترمی شده و احیاء کامل اکسیدهادر حین آسیاکاری به وقوع می پیوندد. به کمک تصاویر TEM و همچنین روش شرر اندازه دانه هادر حد نانومتر تعیین شده است.