سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی ابراهیمی بسایی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
جعفر جوادپور – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا رضایی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود گودرزی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در تحقیق حاضر سنتز نانو پودر آلومینا به روش مکانیکیشیمیایی و نقش پارامترهای فرایند بر خصوصیات پودر حاصله مورد بررسی قرار گرفت . از اکسید کلسیم و کلرید آلومینیوم بعنوان مواد اولیه استفاده گردید . در نتیجه کار مکانیکی مخلوطی از پودرهای نا نو ذرات CaO و AlCl3 آمورف، بدون مشاهده هیچ واکنشی میان آنها بدست آمد . با انجام عملیات حرارتی در دمای ۳۵۰◦C فاز آلومینا در بستر نمکی CaCl2 تشکیل شد . پس از شستشو توسط آب مقطر درون حمام التراسونیک و فرایند سانتریفوژ حلال جدا شده و با خشک کردن، نانو پودر آلومی نا بدست آمد . با انجام عملیات کلسیناسیون دربازه دمایی ) (۴۰۰-۱۳۰۰◦C تغییرات فازی، رفتار حرارتی و مورفولوژی نانو ذرات Al2O3 توسط آنالیزهای SEM ,DTA/TGA ,XRD . مورد بررسی قرار گرفت