سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه مالمیر – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک حالت
حسین فرمان – استاد تمام فیزیک حالت جامد دانشگاه علم و صنعت
حمیدرضا رضایی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت
رحیم نقی زاده – دانشجوی دکتری مواد سرامیک

چکیده:

نانوذرات Co+2 :MgAL O طی حرارت دادن ژل آمده شده از سلی که ترکیبات آن کلرید منیزیم ، کلرید آلومینیم سولفات کبالت اسید سیتریک و اتانول بدست می آید ژل در سه دمای -۹۰۰ ۸۰۰-۷۰۰ درجه عملیات حرارتی شدها ست و آنالیز نمدارهای XRD نشان میدهد که دردمای ۹۰۰درجه اسپینل Co+2 :MgAL O4 بطور کامل تشکیل شد عکسهای SEM بیانگر آناست که قطر ذرات اسپینل Co+2 :MgAL O درحدود ۴۰-۳۰ نانومتر می باشد و آنالیز نمودارهای FTIR نشان میدهد که یون کبالت درجایگاه های چهاروجهی می نشیند ذرات Co+2 :MgAL O در روش معمولی دردمای ۱۴۵۰ درجه تشکیل درحدود میکرومترهستند و با این جایگزینی خواص اپتیکی و الکتریکی MgAl O4 تغییر می کند.