مقاله سنتز نانوذرات رنگدانه نيمه هادي با يك روش شيميايي سريع و ساده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: سنتز نانوذرات رنگدانه نيمه هادي با يك روش شيميايي سريع و ساده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوذرات
مقاله رنگدانه
مقاله نيمه هادي
مقاله اكسيد مس
مقاله روش شيميايي
مقاله شكاف نوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قراگوزلو مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نانوذرات رنگدانه نيمه هادي اكسيد مس كه به نام رنگدانه سياه ۱۵ نيز شناخته شده است، به دليل كاربردهاي فراوان در بسياري از رشته هاي مهم علم و صنعت نظير رنگدانه ها، نيمه هادي ها، حسگرها، كاتاليزورها و سلول هاي خورشيدي مورد توجه زيادي قرار گرفته است. در اين تحقيق، يك روش سنتز شيميايي سريع و ساده با كاهش چشمگير در دماي سنتز براي تهيه نانوذرات رنگدانه نيمه هادي اكسيد مس ارايه شده است. نانوذرات حاصل با استفاده از روش هاي آناليز پراش اشعه (XRD)X، طيف سنجي FTIR، ميكروسكوپ الكتروني پويشي (SEM)، ميكروسكوپ الكتروني عبوري (TEM)، طيف سنجي UV-Vis، رنگ سنجي و طيف سنجي انعكاسي ارزيابي شدند. همچنين طيف هاي جذبي نوري آن ها در آب و اتانول مطالعه شد. نتايج حاصل تشكيل نانوذرات رنگدانه اكسيد مس خالص تك فازي منوكلينيك (گروه فضايي C2/c) در شرايط ملايم واكنش را تاييد كرد. طيف FTIR نوارهاي ارتعاشي شاخص رنگدانه اكسيد مس در ۵۱۸cm-1 و ۵۹۷ را نشان داد. همچنين، ميكروگراف هاي TEM اندازه نانوذرات سنتز شده را در محدوده ۱۸-۲۳ nm نشان داد. شكاف نوار نانوذرات حاصل در آب و اتانول به ترتيب ۲٫۴۳ ev و ۲٫۹۴ به دست آمد كه بزرگتر از مقدار شكاف نوار گزارش شده براي رنگدانه اكسيد مس توده اي (۱٫۸۵ ev) بود.