سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی منتظری پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
ابوالقاسم عطائی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

نانوذرات فریت باریم به وسیله روش هم رسوبی با استفاده از محلول کلریدهای آهن و باریم با نسبت مولی Fe/Ba برابر با ۱۲ و سپس انجام عملیات آنیلینگ تهیه شدند. در این فرآیند، مخلوطی از دی‌اتیلن‌گلیکول و آب با نسبت حجمی ۱:۳ به عنوان حلال استفاده شد و پودرهای حاصل از هم رسوبی در دماهای مختلف برای ۱ ساعت آنیل شدند. نتایج آنالیز حرارتی پیش سازه حاصل از هم رسوبی به کمک DTA/TGA نشان داد که تشکیل فریت باریم در دمای نسبتاً پایین ºC 614 آغاز می شود. این نتایج به وسیله الگوهای XRD نمونه های آنیل شده در دماهای مختلف تأیید گردید و دیده شد که تک‌فاز فریت‌باریم بعد از انجام آنیلینگ به مدت ۱ ساعت در دمای ºC 650 قابل دستیابی است. نانوذرات فریت‌باریم با اندازه متوسط به ترتیب ۲۵، ۴۰ و nm 85 در تصاویر SEM نمونه های آنیل شده در دماهای ۶۵۰ ، ۷۰۰ و ºC750 قابل مشاهده بودند.