سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمانه علی بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدن طوسی، دانشکده م
علی شکوه فر – استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدن طوسی، دانشکده مکانیک، گروه مواد.
محمدرضا واعظی – استادیار، پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده مواد نو.

چکیده:

نانوذرات مگنتیت به دلیل خواص و کاربردهای متعدد و متنوعی که دارا می باشد، امروزه بسیار ورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه فاکتور pH با مقادیر بالا در سنتز مگنتیت مهم می باشد، سنتز فوق توسط روش هم رسوبی معکوس از مخلوط محلولهای نمک آهن دو و سه ظرفیتی انجام شد. توسط روش pH به آسانی در مقادیر بالا منترل می گردد. همچنین اثر PVP، به عنوان یک عامل فعال کننده سطحی پلیمری، بر اندازه و مورفولوژی ذرات بررسی شد که نتایج حاصل از تفرق اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) حاکی از بهبود توزیع و کاهش اندازه دانه و یکنواختی در مورفولوژی نانوذرات می باشد.