سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربردهای نانوفناوری در صنعت، معدن، کشاورزی و پزشکی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
نادر نظافتی – استادیار مهندسی پزشکی بیومواد- پژوهشگاه مواد و انرژی- پژوهشکده نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته- گروه بیومواد
سودا پورآقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی پزشکی

چکیده:
برهمکنش‌های نانوذرات نقره با باکتری‌ها به اندازه و شکل نانوذرات بستگی دارد. اگرچه تاکنون مطالعات زیادی در خصوص سنتز و بررسی برهمکنش نانوذرات نقره به صورت کروی شکل با باکتری ها انجام شده است، اما مطالعات کمی در مورد شکل نانوذرات بر فعالیت باکتری صورت گرفته است. در این پژوهش، نانوذرات نقره با ساختار مثلثی شکل سنتز شدند و اثر ضدباکتریایی آن بر روی سه نوع باکتری شایع ای.کولای، آرئوس و آرجینوزا بررسی شد. ابتدا محلول نیترات نقره و آب دیونیزه شده در حضور پلی وینیل پیرولیدون تهیه شد. سپس، سدیم سیترات و سدیم بوروهیدرات به محلول اضافه شدند. از هیدروژن پروکساید به عنوان عامل اکسنده استفاده شد. با توجه به آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری، توزیع اندازه ذرات مثلثی شکل نقره وسیع و در محدوده ۷ تا ۶۵ نانومتر بود؛ نانوذرات حاصل در این پژوهش دارای لبه ها و رئوس تیز بودند. دو پیک محدوده ۳۳۱ و ۶۲۷ نانومتر در طیف فرابنفش از محلول آبی رنگ نقره، به خوبی ناهمسانگرد بودن و تشکیل نانوذرات نقره با ساختار مثلثی شکل را تأییدکرد. نتایج حاصل از تست هاله نشان داد که قطر هاله تشکیل شده برای باکتری گرم مثبت آرئوس نسبت به دو باکتری دیگر گرم منفی کمتر بود.