مقاله سنتز نانوذرات هيدروکسي آپاتيت به روش فعال سازي مکانيکي و بررسي ويژگي هاي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نانو مواد (تحقيقات مواد نانو كامپوزيتي) از صفحه ۲۳۷ تا ۲۴۴ منتشر شده است.
نام: سنتز نانوذرات هيدروکسي آپاتيت به روش فعال سازي مکانيکي و بررسي ويژگي هاي آن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کسي آپاتيت
مقاله فعال سازي مکانيکي
مقاله مورفولوژي
مقاله نانوساختار
مقاله بيوسراميک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوقه دوست صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرپور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيوسراميک هاي کلسيم فسفاتي به ويژه هيدروکسي آپاتيت (HA) بخش اصلي مينرالي دندان و استخوان است که زيست سازگاري عالي با بافت سخت دارد. در اين تحقيق، نانوساختارهاي سراميكي هيدروکسي آپاتيت با استفاده از فرآيند فعال سازي مکانيکي بوسيله ترکيبات حاوي کلسيم و فسفر سنتز شدند. بررسي فازي، ساختاري، اندازه ذرات و مورفولوژي پودر HA حاصل، به ترتيب به وسيله آناليز پراش پرتو ايكس (XRD)، طيف سنجي مادون قرمز فوريه (FTIR)، دستگاه زتاسايز (Zetasizer) و ميكروسكوپ الكتروني روبشي  (SEM)مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج XRD تشكيل فاز هيدروكسي آپاتيت را تاييد مي نمايد كه حضور بنيان هاي اصلي HA نيز توسط FTIR تاييد شده است. وجود دو پيك توزيع اندازه ذرات در تصوير Zetasizer نشان مي دهد كه مقداري از پودر آگلومره شده است كه اين مساله در تصاوير SEM نيز به خوبي قابل مشاهده است. نتايج نشان داده كه حداقل زمان لازم براي تشکيل فاز هيدروکسي آپاتيت برابر با ۲۰ ساعت است که در اين صورت متوسط اندازه ذرات HA برابر با ۱۵۷nm و اندازه بلورک ها برابر با ۲۷nm مي باشد. در اثر افزايش زمان آسياب، اندازه بلورک ها به ۲۴nm و درجه بلوريت از %۹۸٫۴ به %۳۳٫۶ کاهش مي يابد.