مقاله سنتز نانوساختارهاي تيتانات باريم (BaTiO3) با استفاده از فرآيند هيدروترمال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نانو مواد (تحقيقات مواد نانو كامپوزيتي) از صفحه ۲۵۳ تا ۲۶۰ منتشر شده است.
نام: سنتز نانوساختارهاي تيتانات باريم (BaTiO3) با استفاده از فرآيند هيدروترمال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيتانات باريم
مقاله نانوساختار
مقاله هيدروترمال
مقاله پروسکايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منافي صاحبعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صرافي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: خندان فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: زندكريمي مينا
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيده محيا
جناب آقای / سرکار خانم: آموزگار نادره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، نانوکريستال هاي BaTiO3 به روش هيدروترمال در حضور دو پراکنده ساز  Dolapix ET85و Dolapix CT64 در دماي ۱۸۰oC به مدت ۲٫۵ ساعت سنتز شد. همچنين تاثير پارامترهاي H2O/Ti، Ba/Ti،KOH/Ti  و KOH/Ba بر اندازه ذرات پودر سنتز شده مورد بررسي قرار گرفت. علاوه بر آن، فازهاي تشکيل شده در نمونه با آناليز پراش اشعه ايکس  (XRD)مشخص و ريزساختار آنها با ميکروسکوپ الکتروني روبشي  (SEM)مشاهده شد. بررسي اندازه دانه نمونه هاي حاصل از سنتز هيدروترمال در حضور هر دو پراکنده ساز بيانگر اين مطلب بود که در نمونه هايي با پراکنده ساز Dolapix ET85 در مقايسه با  Dolapix CT64نتايج بهتري حاصل مي شود. همچنين نتايج آناليز XRD وSEM  نشان دادند که با افزايش pH، اندازه ذرات و اندازه دانه کاهش مي يابد.