سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدصالح قدرتی – دانشکده مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمد حقیقی – دانشکده مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
جعفر صادق سلطان محمدزاده – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه ساسکاچوان، کانادا

چکیده:

بکارگیری روشهای نوین سنتز از جمله روش سونوشیمیایی فتوکاتالیستها کمک شایانی در پیشرفت علم نانوکاتالیستها داشته است. در این تحقیق فتوکاتالیست فعال TiO2(HPANS) با استفاده از روش سونوشیمیایی ساخته شده و رفتار فتوکاتالیستی آن با فتوکاتالیست تجاری( TiO2(Degussa P 25برای حذف فنل از آب تحت تابش نور UV مقایسه شده است. بعد از سنتز فتوکاتالیست، آنالیزهای خصوصیت سنجی از جمله SEM و XRD روی آن انجام گرفت. از روی این بررسی ها بعضی از مشخصات کاتالیست سنتز شده از جمله اندازه دانه های کریستالی، اندازه ذرات و نوع فازهایکریستالی تعیین شد. به عنوان مثال نتایج آنالیز XRDنشان داد که اندازه دانه های کریستالی فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیم سنتز شده نانومتری است. نتایج تجزیه فتوکاتالیستی فنل نشان داد که فعالیت فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیم سنتز شده از نوع تجاری آن بیشتر است. تحت همین شرایط، بازدهی معدنی کردن فنل توسط فتوکاتالیست سنتز شده از نوع تجاری بیشتر است.