سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عماد احمدوند – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
مهرداد منطقیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
محمدمهدی اکبر نژاد – پژوهشگاه صنعت نفت، مرکز تحقیقات کاتالیست
محمدرضا امیدخواه – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

نانولول ههای کربنی ت کدیواره با خلوص بیش از % ۸۹ توسط تجزیه متان بر روی کاتالیزور کبالت-مولیبدن به روش رسو بدهی شیمیایی بخار(CVD) در راکتور بستر سیال سنتز شدند. اثر نحوة حرار تدهی بر رویبازده کربن و خلوص محصول مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه برای اولین بار نشان داد که استفاده از راکتور بستر سیال به جای راکتورهای متعارف بستر ثابت امکان تولید نانولوله در مقیاس انبوه را فراهم م یسازد. هنگامی که محصول اسید شویی شد ناخالصی ها به میزان قابل توجهی کاهش یافت. همچنین مشخص شد که کنترل نحوة حرار تدهی در فرآیندCVD تاثیر زیادی برروی خلوص محصول دارد.