سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده مهندسی مواد
شمس الدین میردامادی – دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
رضا قاسم زاده – دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
مرتضی ساسانی قمصری – مربی : مرکز تحقیقات لیزر حالت جامد، سازمان انرژی اتمی

چکیده:

نانومیلههایCdS از واکنش استات کادمیم و ماده اولیه گوگرد ( گوگرد عنصری، Na2S تیواوره ) در دمای ۱۵۰ °C و با استفاده از(SEM) ،، میکروسکوپ الکترونی روبشی (XRD)روش سولوترمال سنتز شدند . نانومیلههای سنتز شده بوسیله تفرق اشعه ایکسمیکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) ، طیف سنجی جذبی مورد مطالعه قرار گرفتند . هنگامی که از پودر گوگرد استفاده شد، نانومیلههای با فاز ورتزیت بدست آمد و طیف جذبی حرکت به سمت آبی ناشی از محدودیت کوانتومی را از خود نشان داد . با تغیییر ماده اولیه CdS گوگرد و استفاده از تیواوره و Na2S به ترتیب نانوسیمها و نانومیله های CdS با قطر ۵۰ و ۲۰ nm بدست آمد .