مقاله سنتز نانوپليمر و نانو کامپوزيت هاي الکترواکتيو بر پايه پلي آنيلين بررسي خواص مکانيکي، هدايت الکتريکي و پايداري حرارتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: سنتز نانوپليمر و نانو کامپوزيت هاي الکترواکتيو بر پايه پلي آنيلين بررسي خواص مکانيکي، هدايت الکتريکي و پايداري حرارتي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو پليمر رسانا
مقاله پلي آنيلين
مقاله هدايت الکتريکي
مقاله نانو کامپوزيت هاي الکترو اکتيو
مقاله نايلون ۶۶

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بني مهدكيواني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي خضري مهران
جناب آقای / سرکار خانم: زارع كريم
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از آغازين جرقه فناوري نانو حدود نيم قرن مي گذرد. فضاي زيادي در سطوح پايين وجود دارد و در آن مولکول ها و اتم ها دست مايه تغييرات مي شوند و رفتارهاي جديدي از آنها انتظار مي رود. نانو پليمرها و نانو کامپوزيت ها بخشي از نانو مواد هستند که به خاطر کاربرد ويژه از اهميت فراوان برخوردارند. نانو پليمرهاي رسانا از جمله پلي آنيلين داراي خواص جالب هدايت الکتريکي، اپتيکي و الکترواکتيويته مي باشند. از جمله کاربردهاي فراوان اين نانو پليمرها و کامپوزيت هاي آن مي توان به صنايع الکترونيک، سنسورها، حفاظت کننده هاي الکترودي، جذب و انتقال عناصر سنگين و جذب رنگينه هاي آلي از محلول ها را اشاره کرد. پلي آنيلين در حالت پروتونه شده داراي رسانش خوب بوده ولي داراي خواص مکانيکي ضعيف مي باشد. با توليد کامپوزيت از پلي آنيلين و پليمرهاي عايق مانند پلي آميدها و با استفاده از حلال مشترک مي توان بر خواص مکانيکي آن افزود.
هدف: سنتز نانو پليمر رساناي پلي آنيلين و تهيه نانو کامپوزيت آن با پليمرهاي عايق، براي افزايش خواص مکانيکي و مطالعه خواص الکتريکي، حرارتي و مکانيکي نانو کامپوزيت پلي آنيلين / نايلون ۶۶ (Pan/Ny66)
روش بررسي: در اين مرحله پلي آنيلين با استفاده از آمونيوم پرسولفات سنتز شد. نانو کامپوزيت پلي آنيلين/نايلون ۶۶ از نظر خواص الکتريکي توسط تکنيک چهار نقطه اي(۴-point probe technique)  مورد بررسي قرار گرفت. براي مطالعه پايداري حرارتي از اسپکتروسکپي UV-Vis استفاده شد. از دستگاه تست کشش (Tensile Strength) براي ارزيابي خواص مکانيکي و پايداري آن استفاده شد. تغييرات سطح و مورفولوژي در قبل و بعد از تهيه کامپوزيت توسط ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) بررسي شد.
نتايج: فرايند پذيري ضعيف پلي آنيلين به دليل خواص ضعيف مکانيکي و استحکام کم از معايب اصلي آن به شمار مي رود. در چنين شرايطي امکان مطالعه پايداري حرارتي و هدايت الکتريکي وجود ندارد. با استفاده از اسيد فرميک به عنوان حلال مشترک براي پلي آنيلين و نايلون ۶۶، باروش ريخته گري و حلال پراکني مي توان کامپوزيت پلي آنيلين/نايلون ۶۶ را تهيه کرد. نسبت ۱ به ۲ پلي آنيلين به نايلون ۶۶ از استحکام بيشتري برخوردار است. با توليد کامپوزيت، پايداري حرارتي آن بالا مي رود. هدايت الکتريکي با افزايش مقدار پلي آنيلين در کامپوزيت افزايش مي يابد.
نتيجه گيري: براي تهيه فيلم هاي خود ايستاي نانو کامپوزيت Pan/Ny66 از روش ريخته گري استفاده شده است. با استفاده از اين روش خواص مکانيکي، پايداري حرارتي و هدايت الکتريکي افزايش مي يابد.