سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حالد نامی – دانش آموخته دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
حسین عبدی زاده – دانشیار دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران
حمیدرضا بهاروندی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدمهدی میرمحمدعلی تجریشی –

چکیده:

در این تحقیق تولید نانوپودر اکسید مس با استفاده از مواد آلی و از طریق روشهای شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است. مواداولیه شامل اگزالات آمونیم و نیترات مس می باشد که با نسبت های ۱/۱ و ۱/۲ و ۱/۳ و ۱/۴ با هم مخلوط شده و در اثر واکنش آنها اگزالات مس به دست آمد با بررسی های نتایج حاصل از آزمایشهای SEM,XRD نسبت ۱/۲ به عنوان نسبت بهینه انتخاب گردید و سپس درسه دمای ۶۰۰ و ۷۰۰ و ۸۰۰ درجه سانتیگراد عملیات حرارتی شد و ذرات اکسید مس در ابعاد نانومتر تولید گردید.