سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناهید پیرهادی تواندشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد نانومواد. تهران، تقاطع بزرگراه چمران و جلال آل
سهراب سنجابی – استادیار. تهران، تقاطع بزرگراه چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مد

چکیده:

در این تحقیق پوشش های هیبریدی آلی-معدنی بر پایه سیلیکا-اپوکسی، با استفاده از پیش ماده های آلکوکسیدی ۳-glycidoxypropyltrimethoxysilane(GPTMS) و tetraethoxysilane (TEOS) و به کمک فرایند سل-ژل ایجاد گشت. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر عوامل گوناگونی چون درصد مولی ماده آلی و مقدار آب بر روی خواص حفاظت خوردگی پوشش های مذکور می باشد. پیش ماده ها در نسبت های مختلف ماده آلی به معدنی و در حضور مقادیر مختلف آب و حلال با هم مخلوط گردیدند و پوشش دهی نمونه های آلومینیمی از طریق غوطه دادن نمونه ها در سل حاصل انجام پذیرفت. پوشش های تهیه شده با استفاده از آنالیزهای ریزساختاری (شامل SEM،EDS) و تست های خوردگیSalt-Spray و بررسی های پتانسیودینامیک مورد مطالعه قرار گرفتند و نقش پارامترهای مختلف در ایجاد خواص حفاظتی پوشش ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که این پوشش ها یکپارچه و فاقد هر گونه ترک بوده و حفاظت بسیار موثری را از سطح آلیاژ آلومینیم ۲۰۲۴ از خود نشان می دهند.