مقاله سنتز نانوکامپوزيت TiB-Ti و مقايسه خواص مکانيکي آن با رينگ آب بند مکانيکي SiC سينتر شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در نانو مواد (تحقيقات مواد نانو كامپوزيتي) از صفحه ۴۰ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: سنتز نانوکامپوزيت TiB-Ti و مقايسه خواص مکانيکي آن با رينگ آب بند مکانيکي SiC سينتر شده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوكامپوزيت TiB-Ti
مقاله سنتز احتراقي،SiC سينتر شده
مقاله خواص مکانيکي
مقاله آب بند مکانيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهايي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي علي
جناب آقای / سرکار خانم: خلقي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: عربيان نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر، نانوکامپوزيت TiB-24%wt.Ti به روش سنتز احتراقي با فشار پرس مانند ابعاد قطعه رينگ آب بندSiC  سينتر شده ساخته شد. سپس خواص مکانيکي نمونه ها شامل چقرمگي شکست و ماکروسختي به ترتيب با استفاده از آزمونهاي ويکرز و راکول A مقايسه شد. چگالي نمونه هاي بالک به روش ارشميدس اندازه گيري شد. فازهاي تشکيل شده از قطعات با آناليز پراش اشعه ايکس (XRD) مشخص و ريز ساختار آنها با ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) مشاهده شد. مشاهدات ميکروسکوپي از نمونه نانوکامپوزيت  TiB-24%wt.Tiمورفولوژي سوزني از کريستاليت هاي TiB با اندازه قطر ۳۰ نانومتر تا ۱ ميکرومتر و طول ۱ تا ۱۰ ميکرومتر را نشان داد. همچنين اندازه دانه هاي SiC از ۱۰۰ نانومتر تا ۱ ميکرومتر مشاهده شد. بررسي اوليه از خواص مکانيکي، چگالي و ريزساختار قطعه نانوکامپوزيت TiB-24%wt.Ti نتايج مناسب در مقايسه با آب بند مکانيکي SiC براي کار در پمپ را نشان دادند.