سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهارک بهمنی – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
فتح ا.. مضطرزاده –
محمد ربیعی –

چکیده:

در این پژوهش نانوذرات سولفید روی به روش هم رسوبی سنتز و توسط ماده پایدارساز سدیم تری پلی فسفات پایدار شدند. سپس با انجام عملیات سطحی، تیوگلایکولیک اسید بر روس سطح این نانوذرات نشانده شد تا نانوکریستالهایی با قابلیت اتصال به اجزاء زیستی مانند بیوتن فراهم گردد. نتایج آزمایش پراش اشعه ایکس نشان داد که نانوذرات حاصل دارای ساختار مکعبی بلند روی با میانگین اندازه کریستالها در حدود ۵-۳ نانومتر می باشند. مطالعه طیف لومینسانس نانوذرات نمایانگر باند تابش آبی در محدوده ۴۳۰-۳۷۰ نانومتر در نتیجه دوپ مس بود. در ادامه، بررسی خواص نوری کمپلکس حاصل پس از برقراری اتصال با بیوتین نشان داد که با افزایش مقدار بیوتین، شدت تابش لومینسانس نانوذرات کاهش می یابد. در نتیجه، با بررسی خواص نوری کمپلکس حاصل (شدت تابش لومینسانس) می توان به مقدار ماده زیستی موجود دست یافت.