سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید فرهادی – خرم آباد، دانشگاه لرستان، گروه شیمی
معصومه زیدی – خرم آباد، دانشگاه لرستان، گروه شیمی
معصومه طاهری مهر – خرم آباد، دانشگاه لرستان، گروه شیمی

چکیده:

بیسمت فریت با اندازه ذرات در حد نانو به صورت خالص با استفاده از روش احتراق محلولی در حضور سوخت هایساکارز و عسل سنتز شده است. Fe(NO3)3. 9H2O(NO3)3 . 5H2O به عنوان منابع کاتیون های Bi+3,Fe+3 و اکسید کننده ها استفاده شده است. در مورد هر سوخت محصول دست آمده ا فرایند بوسیله تکنیک های SEM , FT-IT, XRD شناسایی شده اند. نتایج نهایی نشان داد وقتی که عسل به عنوان سوخت به کار رفته است، BiFeO3 به صورت خالص تر و کاملاً تک فاز تشکیل شده است.