مقاله سنتز نانو ذرات آهن صفر (nZVI) و بررسي کارايي آن در حذف آرسنيك از محيط هاي آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در آب و فاضلاب از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: سنتز نانو ذرات آهن صفر (nZVI) و بررسي کارايي آن در حذف آرسنيك از محيط هاي آبي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو ذرات
مقاله آهن صفر
مقاله آرسنيك
مقاله محيط آبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش سنتز نانو ذرات آهن صفر و تعيين کارايي آن در حذف آرسنيك از محيط آبي بود. نانوذرات به روش احياي کلريد فريک توسط بوروهيدريد سديم سنتز گرديد و تاثير تغييرات پارامترهايpH ، زمان ماند، غلظت آرسنيت و آرسنات و غلظت نانو ذرات بر كارايي حذف در سيستم ناپيوسته مورد بررسي قرار گرفت. براي تعيين خصوصيات نانو ذرات آهن توليدي از ميكروسكوپ الكتروني (SEM) و روش  XRDاستفاده شد. تصويربرداري از نانو ذرات توليدي با ميکروسکوپ الکتروني نشان داد که اين ذرات قطري در مقياس نانو (۱۰۰-۱ نانومتر) داشتند. نتايج نشان داد که درpH  حدود ۷ و با غلظت ۱ گرم در ليتر نانو ذرات آهن، مي توان در زمان ماند ۱۰ دقيقه بيش از ۹۹ درصد آرسنيت و آرسنات را از محيط آبي حذف نمود. همچنين كارايي حذف با افزايش غلظت نانو ذرات آهن و زمان تماس، افزايش و با افزايش غلظت آرسنيك و pH كاهش يافت. نانوذرات آهن داراي مزايايي از قبيل كارايي حذف بالا و زمان واكنش كوتاه است و مي تواند به عنوان يک روش در حذف آرسنيك از محيط هاي آبي استفاده شود.