سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیرا طاهرخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت
سیده ندا مصدقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت
حسینعلیپور – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی بیت الهی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق سنتز نانو ذرات سوپر پارا مغناطیس پوشش داده شده با دکستران و فعال سازی گروههای سطح دکستران، گزارش شده است. سنتز Fe3O4 –Dextran از واکنش یونهای فروس و فریک با پلیمر دکستران در محیط بازی صورت می گیرد. متوسط سایز ذرات حدود ۳۰-۴۰ nm به دست آمد.آنالیزهای انجام شده شامل: ATIR)Attenuated total internal reflection) spectroscopy و (thermogravimetric analysis(TGA و (X-ray diffraction(XRD می باشد. در مجموع، پس از فعال سازی سطح ذرات با گروه های سطحی کربوکسیل آنها قابلیت اتصال به بیو مولکولها مختلف را پیدا می کنند که جهت کاربردهای پزشکی مانند: MRI، جدایش سلولی، رهایش دارو و هیپرترمیا مطلوب می باشند.