سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حبیب اشعشی سرخابی – آزمایشگاه پژوهشی الکتروشیمی، گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه
آیت الله کیانی – آزمایشگاه پژوهشی الکتروشیمی، گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه

چکیده:

نانو ذرات نقره از احیاء نمک نیترات نقره با سه روش احیاء شیمیایی، گرمائی و صوت شیمیایی تهیه شدند. در روشاحیا شیمیایی سدیم سیترات و بتا دی گلوکز به عنوان احیا کننده و نشاسته به عنوان پایدار کننده استفاده شدند. برای روشهای احیا گرمائی و صوت شیمیایی از پلی وینیل پیرولیدین با جرم مولکولی بالا(۵۸۰۰۰و ۱۳۰۰۰۰۰) هم به عنوان پایدار کننده و هم احیا کننده استفاده کردیم. مطالعه طیف UV-Vis نانو ذرات نقره و تصاویر TEMتشکیل نانو ذرات نقره کروی یا شبیه کروی و با دامنه توزیع ۶ تا ۵۰ نانومتر را تایید کردند.